fbpx Institute of Archeology and Ethnology | Faculty of History

Institute of Archeology and Ethnology

Faculty of History: Institute of Archeology and Ethnology, Institute of Art History
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk
Phone/fax: +48 58 523 37 10
Symbol: 
U200

Director

Deputy Head

Kierownicy Zakładów

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Post-doctoral fellow