Kruk Mirosław Piotr

KRUK MIROSŁAW PIOTR, dr hab. prof. UG, Assistant Professor in the humanities with a specialization in the field of Byzantine and Postbyzantine art

Head of the Department of the History of Medieval Art at the Institute of Art History at the University of Gdańsk: Institute of History of Art of the University of Gdańsk, ul. Bielańska 5, 80-958 Gdańsk, phone:

(58) 5233748

qualified custodian, curator of the Art Collection of the Orthodox Church in the Department of Old Art of the National Museum in Krakow: Bishop Erazm Ciołek Palace / NMK Branch, ul. Kanonicza 17, 31-002 Kraków, phone: (12) 4249378

miroslaw.kruk@ug.edu.pl +48 600521087; Kulerzów 65, 32-031 Mogilany (Krakow)

Publications (selection): https://ug.academia.edu/MiroslawKruk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8203-5922

 

Research profile

Culture and history of art of Europe of the Middle Ages and modern times, especially of Slavia Orthodoxa and Byzantine World; the history of the culture of the Eastern Church in the former Polish-Lithuanian Commonwealth, especially the history of icon painting in relation to other centers of orthodox painting

 

WWW page address

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miros%C5%82aw_Piotr_Kruk

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=87967&_k=j5c3mg

https://orcid.org/0000-0002-8203-5922

https://scholar.google.com/citations?user=GAt95QIAAAAJ&hl=pl

https://ug.academia.edu/MiroslawKruk

https://www.researchgate.net/profile/Miroslaw_Kruk

https://historia.ug.edu.pl/pracownik/1581/miroslaw_kruk

https://sztuka.historia.ug.edu.pl/?id_cat=12&id_art=44&lang=pl

https://ug.academia.edu/MiroslawKruk/CurriculumVitae

 

Books:

            M. P. Kruk, Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem w wieku XV i XVI, Kraków

2000 [s. 1-350, il. 1-32 – synteza pracy doktorskiej, Wydawnictwo Uniwersyteckie UJ]

            ISBN 83-233-1411-X

 

M. P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska, M. Wołoszyn, Sacralia Ruthenica. Early Ruthenian and Related Metal and Stone Items in the National Museum in Cracow and National Museum in Warsaw. Dzieła staroruskie bądź z Rusią związane z metalu i kamienia w Muzeum Narodowym w Krakowie i w Muzeum Narodowym w Warszawie (publikacja dwujęzyczna), Warszawa 2006, s 1 – 284, w tym il. i rys. na s. 179 - 284

ISBN 83-60099-95-2

 

M. P. Kruk, Niebiański splendor. Ikony greckie z kolekcji Emiliosa Velimezisa [przewodnik po wystawie w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich, Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie; 12.10.2007 – 13.01.2008], wstęp L. Kaczyński, K. Papoulias, Z. Gołubiew, Kraków 2007, s. 1-36, il. 1-32

ISBN 978-83-89424-94-0

 

Na wysokiej połoninie. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce. W 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza. On the High Uplands. Art of the Hutsul Region – Hutsulshchyna in Art. On the 40th Anniversary of the Death of Stanislaw Vincenz [Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, marzec- maj 2011], publ. pol.-ang.: Wprowadzenie, s. 12-17; Stanisław Vincenz – „Homer” i „lirnik” Huculszczyzny, s. 18-23; „Prawda starowieku” – archetypiczność sztuki Pokucia, s. 24-31; Sztuka Huculszczyzny „ludowa” – Huculszczyzna w sztuce „akademickiej”, s. 32-49 + opr. Stanisław Vincenz – skrócona bibliografia, s. 50-53 i redakcja spisu obiektów eksponowanych na wystawie, s. 179-201

ISBN 978-83-7581-064-6

 

M. P. Kruk, Ikony – obrazy w świątyniach rzymsko – katolickich dawnej Rzeczypospolitej [Icons –images in the Roman-catholic churches in the former Poland], Kraków 2011, p. 1 – 471 + LXXVIII panels with figures ISBN 978-83-7624-081-7

https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/2737/1/Kruk_Ikony_obrazy_w_swiatyniach_2011.pdf

 

Rome, Constantinople and Newly – Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence, ed. M. Hardt, M. P. Kruk, M. Salamon, P. Špehar, A. Sulikowska – Gąska, M. Wołoszyn, I, (= U Źródeł Europy Środkowo – Wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropas), Kraków – Leipzig – Rzeszów – Warszawa 2012: ISBN 978-3-86583-659-5; ISBN 978-83-89499-85-1; ISBN 978-83-936467-0-8

 

Rome, Constantinople and Newly – Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence, ed. M. Hardt, M. P. Kruk, M. Salamon, P. Špehar, A. Sulikowska – Gąska, M. Wołoszyn, II, (= U Źródeł Europy Środkowo – Wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropas), Kraków – Leipzig – Rzeszów – Warszawa 2012: ISBN 978-3-86583-659-5; ISBN 978-83-89499-85-1; ISBN 978-83-936467-0-8

 

M. P. Kruk, Ikony XIV-XVI wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie = Icons from the 14th-16th centuries in the National Museum in Krakow. Vol. 1, Katalog = Catalogue, Kraków 2019, 759 pp.: il. ISBN: 978-83-7581-293-0 ; ISBN: 978-83-7581-294-7 (vol. I)

 

Ikony XIV-XVI wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie = Icons from the 14th-16th centuries in the National Museum in Krakow. Vol. 2, Badania technologiczne = Technological tests, ed. M. P. Kruk [P. Frączek, M. Grzesiak-Nowak, J. M. del Hoyo-Meléndez, M. Kędzierski, A. Klimek, A. Klisińska-Kopacz, M. Krąpiec, M. P. Kruk, W. Łasocha, K. Małek, M. Obarzanowski, M. Płotek, J. Ptak, A. Rafalska-Łasocha, D. Tarsińska-Petruk, M. Walczak], 343 pp.; il. ISBN: 978-83-7581-295-4 (vol. II)

 

Ikony XIV-XVI wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie = Icons from the 14th-16th centuries in the National Museum in Krakow. Vol. 3, Ilustracje = Illustrations, ed. M. P. Kruk [P. Frączek, M. Obarzanowski], 611 pp.; il. ISBN: 978-83-7581-296-1 (vol. III)

 

Work on exhibitions: Curator of exhibitions at the National Museum in Krakow devoted to: Old Rus’ art of the 10th-13th c.(Sacralia Ruthenica 2006), Cretan icon painting (Heavenly Splendor 2007), folk art of Hutsul region and academic art inspired by it on the 40th anniversary of the death of Stanisław Vincenza (On the High Uplands 2011) and discoveries archaeological site in the place of the legendary Czerwień Towns (Czerwień – The Stronghold between the East and the West 2013; Treasures of Cherven Towns 2016-2017); artistic relations between Krakow and Nuremberg (Hans von Kulmbach and his works for Krakow 2018)

View changelog

Submitted on Wednesday, 19. May 2021 - 18:09 by Wacław Kulczykowski Changed on Wednesday, 19. May 2021 - 18:09 by Wacław Kulczykowski