Kowalski Krzysztof Maciej

KRZYSZTOF MACIEJ KOWALSKI, Professor of History (prof. dr hab.), Chair of the Department of Historical Methodology, History of Historiography and Archival Studies at the Institute of History, UG. Prof. Kowalski’s research focuses on theory and methodology of history, history of historiography, medieval and modern epigraphy, historical iconology, bibliology, history of material culture and its subdisciplines, and historical campanology. He delivered seventy papers at international and national scientific conferences. He has published sixteen books, including:

- Polskie źródła ikonograficzne XVII wieku. Analiza metodologiczna. Warszawa-Poznań 1988,

- Artefakty jako źródła poznania. Studium z teorii nauki historycznej, Gdańsk 1993,

- Księgozbiory parafialne archidiakonatu pomorskiego w XVI – XVIII w. Studium z dziejów kultury intelektualnej Prus Królewskich, Gdańsk 1993,

- Artefakty jako źródła poznania. Studium z teorii nauki historycznej. Wydanie drugie rozszerzone, Gdańsk 1996, [Artefacts as Sources of Knowledge, Gdańsk 2013]

- Dawne inskrypcje pomorskie. Studia epigraficzne, Gdańsk 2001,

Inskrypcje na dzwonach gotyckich w Prusach. Studium z epigrafiki kampanologicznej, Gdańsk 2006,

- Tubae Dei. Studia kampanologiczne, Gdańsk 2006,

- Z dziejów krainy nad rzeką Łebą. Studia i materiały historyczne, Lębork 2008,

- Kościół Mariacki w Żukowie. Zabytki sakralnej kultury artystycznej dawnego klasztoru Norbertanek, St. Mary’s Church in Żukowo. Sacred art monuments at the Norbertine convent, z fotografiami Leszka Żurka, Żukowo 2012,

- Paradisus Mariae. Kultura artystyczna kaszubskiego Raju Marii w Kartuzach, Die künstlerische Kultur des kaschubischen Marienparadieses von Karthaus, z fotografiami Leszka Żurka, Rumia-Kartuzy 2012,

- In arte sua quilibet rex. Studia nad dziejami kultury na Pomorzu, Gdańsk 2014,

- Vocor Augustinus. Zabytki dawnej kultury religijnej w Piasecznie, Grajewo 2015.

 

1

 

View changelog

Submitted on Friday, 28. May 2021 - 12:33 by Wacław Kulczykowski Changed on Friday, 28. May 2021 - 12:33 by Wacław Kulczykowski